Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Mehmet Hasan EKEN

Prof.Dr. Mehmet Hasan EKEN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Müdürü

Özgeçmiş

Serap İNCAZ

Prof.Dr. Serap İNCAZ

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

serapincaz@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5718

Süleyman KALE

Doç.Dr. Süleyman KALE

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/suleymankale

Özgeçmiş

suleymankale@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5707

Cem BERK

Doç.Dr. Cem BERK

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

cem.berk@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5716

Başak DOĞAN

Dr.Öğr.Üyesi Başak DOĞAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdür Yardımcısı

http://personel.klu.edu.tr/basakdogan

Özgeçmiş

basakdogan@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5708

Berna AK BİNGÜL

Dr.Öğr. Üyesi Berna AK BİNGÜL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdür Yardımcısı

http://personel.klu.edu.tr/berna.akbingul

Özgeçmiş

berna.akbingul@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5709

Ebru KOCATÜRK

Dr.Öğr.Üyesi Ebru KOCATÜRK

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi

http://personel.klu.edu.tr/ebru.bilgen

ebru.bilgen@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5710

Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

Dr.Öğr.Üyesi Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi

http://personel.klu.edu.tr/ferah.ozgoren

Özgeçmiş

ferah.ozgoren@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5711

Saime DOĞAN

Dr.Öğr.Üyesi Saime DOĞAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

saimedogan@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5713

Hatime KAMİLÇELEBİ

Dr.Öğr.Üyesi Hatime KAMİLÇELEBİ

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi

http://personel.klu.edu.tr/hatimekamilcelebi

Özgeçmiş

HATIMEKAMILCELEBI@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5714

M. Şerif DİLEK

Dr.Öğretim Üyesi M. Şerif DİLEK

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

mdilek@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5712

Fatih KAYHAN

Dr.Öğretim Üyesi Fatih KAYHAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

fatih.kayhan@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5717

Tutku ÜNKARACALAR

Arş.Görevlisi Tutku ÜNKARACALAR

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

ututku@klu.edu.tr

+90(288) 41284 57-58 Dahili:5722

Esra ŞAHİNOĞLU

Arş.Görevlisi Esra ŞAHİNOĞLU

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

esrasahinoglu@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.