Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Serap İNCAZ

Prof.Dr. Serap İNCAZ

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

serapincaz@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5718

Süleyman KALE

Doç.Dr. Süleyman KALE

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı

suleymankale@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5707

Saime DOĞAN

Dr.Öğr.Üyesi Saime DOĞAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı

saimedogan@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5713

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.