T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

Dr.Öğr.Üyesi Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdür Yardımcısı

http://personel.klu.edu.tr/ferah.ozgoren

ferah.ozgoren@klu.edu.tr

0(288) 412 84 57-58 Dahili 5708

Saime DOĞAN

Dr.Öğr.Üyesi Saime DOĞAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdür Yardımcısı

saimedogan@klu.edu.tr

0(288) 412 84 57-58 Dahili 5718

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.