Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Saime DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Saime DOĞAN

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

saimedogan@klu.edu.tr

+90(288) 412 84 57-58 Dahili:5713

Tutku ÜNKARACALAR

Arş. Gör. Tutku ÜNKARACALAR

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü

ututku@klu.edu.tr

+90(288) 41284 57-58 Dahili:5722

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.