Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
12/09/2018 10:42:13 - 12/09/2018 10:42:13 - 9515 Okunma

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuz Programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olup, adaylar bu tarihlerde kesin kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak öğrenci işleri bürosuna teslim edeceklerdir.  

 

Ad Soyad

Üniversite

Bölüm

Sınıf

Başvurduğu Bölüm

Sınıf

Değerlendirme Sonucu

Burak Kemal ÇİMEN

Kırklareli

UTL İÖ

2

UTL NÖ

2

KABUL

Emre ORTACALAR

Recep Tayyip Erdoğan

UTL NÖ

1

UTL NÖ

2

KABUL

Savaş ÇELİKTEN

Manisa Celal Bayar

UT NÖ

1

UTL NÖ

3

KABUL

Eren Can KOÇ

Burdur Mehmet Akif Ersoy

UT NÖ

2

UTL İÖ

2

KABUL

Fatih ZENGİN

Bolu Abant İzzet Baysal

UTL İÖ

2

UTL İÖ

3

KABUL

Gaye Nur YEŞİL

Giresun

BVF NÖ

1

UTL İÖ

1

KABUL

Özgür KÖSE

Giresun

BVF İÖ

2

BVF İÖ

2

KABUL

Selime SAYGI

Zonguldak Bülent Ecevit

BVF İÖ

2

BVF İÖ

2

KABUL

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Online Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Sisteminden çıktı alınacaktır.)

Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı ve ders içerikleri.

- Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

- Öğrencilerin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYM Yerleştirme ve Sonuç Belgeleri.

- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası almadığına dair belge.

- Kayıt dondurma yazısı (kayıt donduran öğrenciler için)

- Yeni tarihli öğrenci belgesi.

- Nüfus cüzdan fotokopisi.

- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığına dair belge.

yatay geçiş

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.