Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
07/02/2019 17:14:52 - 07/02/2019 17:14:52 - 11951 Okunma

2019-2020 Akademik Yılı

Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları 04 - 18 Şubat 2019 tarihleri arasında ONLINE olarak http://erasmusotomasyon.klu.edu.tr/login.php bağlantısından yapılacak olup, öğrencilerimizin başvuru yapabilmesi için @ogrenci.klu.edu.tr uzantılı kurum e-postalarına sahip olmaları gerekmektedir (E-mail adresi öğrencinin öğrenim gördüğü enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulundaki e-posta sorumlularından temin edilmektedir). Web sayfasındaki kayıt ekranı 04 Şubat 2019 tarihinde 08:30’da açılacak olup, 18 Şubat 2019 Pazartesi günü 17:30’da kapatılacaktır. Bu saatten sonra sistem otomatik olarak kapanacağından dolayı kayıt yaptırmak ve başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.

Başvuru Şartları:

1.  Erasmus+ yabancı dil notu ortalamasının* 50 puan ve üzerinde olması

*Yabancı dil notu ortalaması 01 Kasım 2018 tarihli Erasmus+ yazılı sınav notunun %75’i ve 08 Kasım 2018 tarihli Erasmus+ sözlü sınav notunun %25’i alınarak hesaplanmaktadır.

Başvuru yapmaya puanı yeterli olan öğrencilerin listesi için tıklayınız

2. Tam zamanlı öğrenci olmak (Kırklareli Üniversitesi’nde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde öğrenciliği devam ediyor olmak)

3. Kümülatif akademik not ortalaması:

    Önlisans & Lisans: en az 2.20

    Yüksek Lisans & Doktora: en az 2.50

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

Ekli listede yer almayan öğrencilerin başvurması halinde ve/veya başvuru şartlarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Öğrenim hareketliliğinden yararlanılacak olan dönem 2019-2020 akademik yılıdır. Birimler bazında kontenjan sayıları için lütfen tıklayınız.

Staj hareketliliğine başvuruda bulunup davet mektubu almış olan öğrenciler öğrenim hareketliliğine başvurmaları halinde -10 puan uygulamasına tabi olacaktır (2018 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 12).

Öğrenim Hareketliliği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus+ Seçim Takvimi için tıklayınız.

Değerlendirme Ölçütleri:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Kaynak: (2018 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 11).

Sorularınız için erasmus@klu.edu.tr adresine e-mail göndermeniz yeterli olacaktır.

Saygılarımızla,

Erasmus Koordinatörlüğü

2019-2020

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.