Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
23/09/2019 16:28:49 - 23/09/2019 16:28:49 - 7900 Okunma

     2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde Yüksekokulumuzda Kısmi Zamanlı olarak 1 adet öğrenci çalıştırılacaktır. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler başvurularını 9 Ekim 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yüksekokulumuz Evrak Kayıt Bürosuna yapabilirler.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Şartlar

 

    Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

(a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

(b) Disiplin cezası almamış olmak,

(c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

(d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

(e) Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

(f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

(g) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önceden sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığımızca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak,

     Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. İşe Başvuru Formu
  2. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (Öğrenci İşleri Bürosundan Alınacaktır.)
  3. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge (Öğrenci İşleri Bürosundan Alınacaktır.)
2019-2020 Kısmi Zamanlı Öğrenci

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.