Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
23/01/2020 09:28:10 - 24/01/2020 09:28:10 - 2482 Okunma

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı tek ders sınavı 12.02.2020 Çarşamba Günü saat 14:00’da yapılacaktır.

Tek Ders Sınavına; Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olan öğrenciler katılabilirler.

Sınava girmek isteyen öğrencilerin, 06.02.2020 Perşembe günü mesai sonuna kadar aşağıda bulunan dilekçe örneğini doldurup imzaladıktan sonra öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen başvuru süreleri içerisinde ıslak imzalı nüshayı sınavdan önce getirmek şartıyla, başvurular şahsen, kargo/posta veya e-posta yoluyla kabul edilecektir. (Kargo/posta yolu ile yapılacak başvurularda dilekçenin Yüksekokulumuza ulaştığı tarih esas alınacaktır. Kargo/postanın gecikmesi veya ulaşmaması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.)

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Tek ders sınavına girecek öğrencilerden Güz Dönemi harcını yatırmamış olan öğrencilerin harcını yatırması gerekmektedir. Bahar Dönemi için harç yatırılmayacaktır.

Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz.

Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.

Tek Ders Sınavına katılması Yönetim Kurulumuzca uygun görülen öğrencilerin listesi  internet sayfamızda ilan edilecektir.

 

Yüksekokul Müdürlüğü

tek ders

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.