Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
10/08/2015 12:19:22 - 29/08/2018 12:19:22 - 8609 Okunma

MİSYON

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak, bankacılık, finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve lojistik, muhasebe ve denetim sektörlerine, araştırmacı ve girişimci ruha sahip, kalifiye personel ve yönetici yetiştirmek.

 

VİZYON

Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına ve ilerlemesine katkı sağlayan bir akademik birim olmak anlayışı çerçevesinde;

  1. Öğrencilerimize çağdaş, yenilikçi, bilimsel ve uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim vermek.
  2. Eğitim ve öğretimi, laboratuvar uygulamaları ve stajlar yoluyla uygulamaya yönelik olarak zenginleştirmek.
  3. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini konferans, seminer ve sempozyum vb. faaliyetlerle desteklemek.
  4. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları (Farabi, Erasmus, Mevlana) yoluyla, öğrencilerin kültürlerarası deneyim sağlama olanaklarına katkıda bulunmak.
  5. Yüksekokul-sektör işbirliğini güçlendirmek.
  6. Öğrencilerin akademik alanda gelişimine paralel olarak, kültürel ve sportif etkinliklerle sosyal alanda da gelişimini desteklemek.
  7. İlk altı maddede sayılan süreçlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin dönemsel olarak kontrol edilmesi ve raporlanması.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Misyon KLU Vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.