Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
10/06/2016 14:38:18 - 20/03/2019 14:38:18 - 12879 Okunma

İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Eylem Planı

1. Kontrol Ortamı Standartları

    Standart 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük

    Standart 1.2 Misyon-Vizyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

    Standart 1.3 Personelin Yeterliliği ve Performansı

     Standart 1.4 Yetki Devri

2. Risk Değerlendirme Standartları

     Standart 2.6 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

      Standart 3.7 Kontrol Strateji ve Yöntemleri

      Standart 3.8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

      Standart 3.9 Görevler Ayrılığı

      Standart 3.10 Hiyerarşik Kontroller

      Standart 3.11 Faaliyetlerin Sürekliliği

      Standart 3.12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4. Bilgi ve İletişim Standartları

      Standart 4.13 Bilgi ve İletişim  

      Standart 4.14 Raporlama

       Standart 4.15 Kayıt ve Dosyalama Sistemi

       Standart 4.16 Hata Ususüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5. İzleme Standartları

     Standart 5.17 Kontrollerin Değerlendirilmesi

Prosedürler

     Bakım Onarım Prosedürü

     Bilgi İşlem Hizmetleri Prosedürü

     Dokümanların Kontrolü Prosedürü

     Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

     Eğitim Öğretim İşlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü

     Eğitim Öğretim İşlerinin Planlanması Prosedürü

     Eğitim Öğretim İşlerinin Tasarlanması Prosedürü

     Hizmet İçi Eğitim Prosedürü

     İç Denetim Prosedürü

     İletişim Prosedürü

     Kayıtların Kontrolü Prosedürü

     Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürü

     Maaş Tahakkuk Prosedürü

     Satın Alma Prosedürü

     Olağanüstü Durumlar Prosedürü

     Öğrenci Şikayetleri ve Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü

     Stratejik Yönetim ve Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

     Üniversite Rehber Sistemi Prosedürü 

 

 

 

iç kontrol

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.