Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
23/11/2016 16:30:04 - 13/04/2017 16:30:04 - 860 Okunma

2016 - 2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle Ara Sınavlara giremeyen öğrencilerimizden, sınav tarihini takip eden en geç bir hafta içerisinde (25.11.2016 tarihine kadar) başvurmaları durumunda mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenler için Mazeret Sınavları yapılacaktır. Mazeret sınavlarına katılamayan öğrenciler için ikinci bir mazeret hakkı verilmeyecektir.

mazaret sınavı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.