Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
20/12/2017 16:18:42 - 20/12/2017 16:18:42 - 7587 Okunma

 

Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1-Öğrenciler sınavlara, sınav programında belirtilen zaman ve yerde, öğrenci kimliği veya kimlik yoksa sınav başlamadan önce öğrenci işlerinden temin edilmiş olan öğrenci belgesi ile girmek zorundadırlar. Aksi takdirde sınava giremezler.

2-Öğrenciler sınavlara, derse kayıtlı olduğu öğretim türünde (I. öğretim/II. öğretim) girmek zorundadırlar. Yoklama listesinde ismi bulunmayan öğrenciler sınava giremezler. Aksi taktirde sınavları geçersiz sayılır.

3-Öğrenciler, sınav süresince cep telefonlarını kapalı tutmak; görünmeyen ve erişemeyecekleri bir yerde bulundurmak zorundadırlar. Sınava akıllı saat vb. elektronik cihazlarla girilmesi yasaktır.

4-Sınav yoklama listesi öğrenciler tarafından mavi tükenmez kalemle imzalanır ve yoklama listesinde yer almayan bir öğrenci sınava giremez.

5-Sınav sırasında kalem, silgi, hesap makinesi vb. alışverişine izin verilmez.

6-Gözetmen birbiriyle konuşan veya birbirinin kâğıdına bakan öğrenciyi uyarmadan hakkında işlem yapılabilir. Kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren veya kopya alan öğrencilerin sınav evrakı alınarak cevap kâğıtlarına kopya işlemi yapıldığı yazılır ve bu öğrenciler sınav salonundan çıkartılır.

7-Öğrenciler, Kırklareli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Sınavları Uygulama Esasları hükümlerine uymak zorundadırlar. Aksi davranışlarda bulunarak sınavın düzenini ve huzurunu bozan öğrenciler hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.

 

Kırklareli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Sınavları Uygulama Esasları için tıklayınız.

vize sınav

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.