Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
24/05/2018 15:21:20 - 24/05/2018 15:21:20 - 2268 Okunma

Üniversitemizde Yaz Okulu açılmamakla birlikte başka Üniversitelerden Yaz Okulu dersi almak isteyen öğrencilerimizin dikkat edeceği hususlar;

 

  1. Yaz Okulunda öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, en fazla 20 AKTS, yaz okulu sonu itibariyle mezun olabilecek öğrenciler ise en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu toplama zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu vb. tüm dersler dahildir. AKTS kredilerinde %100 uyum şartı aranmaktadır.

  2. Öğrenci, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız derslerini almak üzere derslere yazılabilir. Genel akademik not ortalaması (GANO) 1,80’in altında olan öğrenciler başarısız oldukları dersler dışında hiçbir derse yazılamazlar.

  3. Öğrenci, içinde bulunulan eğitim öğretim yılının ders kaydı yaptırılmamış yarıyılına ait dersleri için yaz döneminde ders kaydı yaptıramaz.

  4. Öğrenciler, yaz döneminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp başarısız olduğu, geçip de (DD, DC ve CC notları ile) yükseltmek istediği dersleri de alabilirler. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. % 10’a giren öğrenciler bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden, yaz dönemi sonunda alınan başarı notları % 10 sıralamasını değiştirmez.

 

Buna göre; başka bir üniversiteden yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerimizin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak yaz öğretimi başvurusu yapmaları gerekmektedir.

  1. Yaz öğretimi için başvuru yapılacak programın taban puanı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun taban puanına eşit veya daha yüksek bir program olmalıdır. Her öğrenci kendi kayıt yılını dikkate alacaktır. ( 2015 yılı girişli öğrenciler 2015 yılının taban puanlarını dikkate alacaklardır.

  2. Yukarıdaki maddenin sağlandığını gösterir belgeler, (taban puanları gösterir çıktı ve başvuru yapılan Yüksekokuldan alınmış onaylı ders içerikleri) Yüksekokul Öğrenci İşleri’ne teslim edilecektir.

  3. İlgili Bölüm Başkanlıklarının yapacağı inceleme ardından onay/red durumu Bölüm Başkanlığı tarafından başvuru yapan öğrencilere bildirilecektir.

  4. Yaz Öğretimi ders/derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili Yüksekokul’dan alacakları transkripti Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine bizzat ulaştırarak teslim edeceklerdir.

           Yaz Okulu Başvuru Formu

yaz okulu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.