Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
24/06/2020 12:24:34 - 24/06/2020 12:25:14 - 11088 Okunma

Üniversitemizde Yaz Okulu açılmamakla birlikte başka Üniversitelerden Yaz Okulu dersi almak isteyen öğrencilerimizin dikkat edeceği hususlar;

 

  1. Yaz Okulunda öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, en fazla 20 AKTS, yaz okulu sonu itibariyle mezun olabilecek öğrenciler ise en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu toplama zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu vb. tüm dersler dahildir. AKTS/kredi uygunluğu, Bölüm Başkanlıklarınca değerlendirilecektir.

  2. Öğrenci, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız dersleri (FF,FD) olmak üzere ders alabilir. Genel akademik not ortalaması (GANO) 1,80’in altında olan öğrenciler başarısız oldukları dersler dışında hiçbir ders alamazlar.

  3. Öğrenci, içinde bulunulan eğitim öğretim yılının ders kaydı yaptırılmamış yarıyılına ait dersleri için yaz döneminde ders kaydı yaptıramaz.

  4. Öğrenciler, yaz döneminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp başarısız olduğu, geçip de (DD, DC ve CC notları ile) yükseltmek istediği dersleri de alabilirler. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. % 10’a giren öğrenciler bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden, yaz dönemi sonunda alınan başarı notları % 10 sıralamasını değiştirmez.

  5. Yaz öğretimi için başvuru yapılacak programın taban puanı, puan türü aynı olmak koşuluyla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun taban puanına eşit veya daha yüksek bir program olmalıdır. Her öğrenci kendi kayıt yılını dikkate alacaktır. (2015-2016-2017 girişli öğrenciler YGS-6, 2018 girişli öğrenciler EA puan türüyle eğitim veren okullardan ders alabilirler.) 

  6. Yukarıdaki maddenin sağlandığını gösterir belgeler, taban puanları gösterir çıktı ve başvuru yapılan okuldan alınmış onaylı ders içerikleri,Yaz Okulu Eşdeğer Ders Formu(3 nüsha) ile birlikte Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri’ne teslim edilecektir.Öğrencilerimiz Yaz Okulu Eşdeğer Ders Formunu(3 nüsha) diğer belgelerle birlikteubyo@klu.edu.tr adresine e-posta yoluyla ileteceklerdir. Belgelerin aslını da Yüksekokulumuza kargo/posta ile ulaştıracaklardır.

  7. İlgili Bölüm Başkanlıklarının yapacağı inceleme ardından onay/red durumu Bölüm Başkanlığı tarafından başvuru yapan öğrencilere bildirilecektir.

  8. Yaz Öğretimi ders/derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili okuldan alacakları transkripti Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine kargo/posta yoluyla teslim edeceklerdir.

  9. Öğrencilerin bu işlemleri, ders alacakları yaz okulları eğitime başlamadan tamamlamaları gerekmektedir.

           Yaz Okulu Eşdeğer Ders Formu

yaz okulu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.