Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

DETAYLI STAJ ANLATIMI

 

Staj takviminde belirlenen staj dönemlerinde staj yapmak isteyen öğrenciler başvuru evraklarını son başvuru tarihine kadar Bölüm Staj Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru olmadan yapılan stajlar kesinlikle geçerli değildir.

 Staj başvurusu kabul edilen öğrenci, Yüksekokul Staj Komisyonunda kabul edilebilecek haklı ve geçerli bir mazereti olmadan kesinlikle staj yerini / tarihini değiştiremez.

   Staj tamamlandıktan sonra en geç iki hafta içinde staj dosyasının Yüksekokulumuz evrak kayıt bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Daha geç teslim edilen staj dosyası işleme alınmayacak ve stajı geçersiz sayılacaktır.

Staj ile ilgi kapsamlı bilgi sahibi olmak için Yüksekokulumuz internet adresinden Staj ile ilgili bölüm mutlaka incelenmelidir.

 

ADIM 1: Stajınızı sadece belirlenen staj tarihlerinde başlayabilirsiniz. Bu doğrultuda hangi tarihlerde staj yapacağınıza Yüksekokulumuz internet adresindeki staj takvimine bakarak karar verilmelidir.

ADIM 2: Staj yapılabilecek işyerleri, staj evrakları, vs. ile ilgili her türlü soru Bölüm Staj Komisyonuna iletilmelidir.

ADIM 3: Ek-1 Zorunlu Staj Başvuru Formu 3 nüsha olarak düzenlenmelidir. Formdaki bütün alanlar kesinlikle doldurulmalıdır. Formdaki ilgili kısım, staj yapılan işyerine onaylatılmalıdır.

ADIM 4: Staj takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte öncelikle Bölüm Staj Komisyonuna başvurulmalı ve ardından Yüksekokulumuz evrak kayıt bürosundan kayıt numarası alarak başvuru işlemleri tamamlanmalıdır.

Bölüm Staj Komisyonuna Teslim Edilecek Belgeler:

  1. Ek-1 Zorunlu Staj Başvuru Formu-(3 Nüsha) (İşyeri onaylı haliyle)
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. SGK Müstehaklık Sorgulama Belgesi (Ayrıntı için tıklayınız.)

*Eksik belge ile kesinlikle başvuru yapılamaz.

ADIM 5: İşyeri tarafından onaylanan Ek-1 Zorunlu Staj Başvuru Formu (3 nüsha), Bölüm Staj Komisyonu tarafından da uygun görülmesi ve onaylanması gerekmektedir. Başvuru formunuz onaylandığında  Bölüm Staj Komisyonunuzdan Staj çalışma programı alınmalıdır. Bölüm Staj Komisyonu aracılığı ile belgeleriniz incelenip Yüksekokul Kuruluna sunulacaktır. Yüksekokul Kurulunca da uygun görüldüğü takdirde Yüksekokulumuz internet adresinden stajı kabul edilenler ilan edilecektir. Takip ediniz.

*Yüksekokul Kurulunun onayından geçemeyen öğrenci, staja başlayamaz.

ADIM 6: Staj dosyası, Yüksekokulumuz internet adresinde yer almaktadır. Staj dosyası, Yüksekokulumuz internet adresinde yayınlandığı biçimde çıktı alınarak hazırlanır. Öğrenci kendi olanakları ile staj dosyasını bastıracaktır.

ADIM 7: Staja, başvuru esnasında beyan edilen tarihte başlanılmalıdır. Staj başlangıcında; staj dosyasının içerisinde yer alan 2 adet Gizli ibareli Staj Başarı Formu, işyeri yetkilisine teslim edilmelidir. Staj çalışma programına göre staj yapılmalı ve staj yapılacak kuruluşun işyeri kurallarına azami özen gösterilmelidir. Staja başladığınıza dair belgenin (Ek-2)  staja başlanılan günün mesai saati bitimine kadar e-posta ile Yüksekokula gönderilmelidir. Daha sonra, belgenin aslı da posta/kargo ile mutlaka Yüksekokulumuza ulaştırılmalıdır. 

*Belgesi ulaşmayan öğrencinin staja başlamadığı kabul edilerek stajı iptal edilecektir.  

ADIM 8: Bölüm Staj Komisyonu tarafından verilen Staj Çalışma programına uygun olarak yürütülen çalışmalar, staj dosyasının içerisinde yer alan Günlük Forma aktarılmalı ve işyeri staj amirine onaylatılmalıdır.

ADIM 9: Staj dosyası(Stajyer öğrenci takip çizelgesi de dahil) eksiksiz doldurulup, işyeri yetkilisine onaylatılmalıdır. Staja başlarken işyeri yetkilisine teslim edilen Gizli ibareli Staj Başarı Formunun Yüksekokul nüshası, “GİZLİ” kaydı ile iadeli taahhütlü olarak posta ile ya da zarfın ağzı kapatılıp onaylanmış olarak gizlilik kuralları içerisinde öğrenci tarafından Yüksekokula teslimi sağlanmalıdır. Gizli ibareli Staj Başarı Formunun zamanında teslim edilmemesi durumunda stajınız geçersiz sayılacaktır.

Staj dosyası, Ek-3 Staj Değerlendirme ve Sonuç Formu ekinde stajın bitiminden itibaren en geç 2 hafta içinde  kayıt numarası alınarak Yüksekokula teslim edilmeli veya posta (kargo) ile gönderilmelidir. Posta/kargodaki gecikmeler ve kaybolmalar nedeniyle idare sorumlu değildir. Bu süre içinde staj dosyanız teslim edilmemesi durumunda stajınız geçersiz sayılacaktır.

ADIM 10: Staj dosyasında eksiklik tespit edilen öğrencilere düzeltme için iki hafta ek süre verilir. Staj sonuçlar stajın bitiminden en geç 2 ay içinde ilan panosundan veya Yüksekokulumuz internet adresinden ilan edilecektir. 

*Başarısız bulunan öğrenciler stajlarını tekrarlayacaklardır.

                                   

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.