RSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Staj Komisyonu

       

 

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

 

 

Üye

Yrd.Doç.Dr. Ebru KOCATÜRK

 

 

Üye

Yrd.Doç.Dr. Süleyman KALE

 

Bankacılık ve Finans Bölümü

Bölüm Staj Komisyonu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Bölüm Staj Komisyonu

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Süleyman KALE

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Ebru KOCATÜRK

Üye

Yrd.Doç.Dr. Adil AKINCI

Üye

Yrd.Doç.Dr. Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

Üye

Öğr.Gör. Saime DOĞAN

Üye

Yrd.Doç.Dr. Başak DOĞAN

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.