Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yüksekokul Staj Komisyonu

       

 

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Berna AK BİNGÜL

 

 

Üye

Doç.Dr. Süleyman KALE

 

 

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Başak DOĞAN

 

Bankacılık ve Finans Bölümü

Bölüm Staj Komisyonu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Bölüm Staj Komisyonu

       Başkan

Doç.Dr. Süleyman KALE

  Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Başak DOĞAN

       Üye

Dr.Öğr.Berna AK BİNGÜL

  Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

       Üye

Dr.Öğr.Üyesi Hatime KAMİLÇELEBİ

  Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ebru KOCATÜRK

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.